Geef je gras de hoogste kwaliteit mee!

Van Iperen

Lees het intervieuw met veehouder Marin Mourik over graslandbemesting

“Vanuit het oogpunt van graslandmanagement wilden wij ook wel een sterker gewas. Dat maait tenslotte veel makkelijker af en zorgt voor een betere hergroei. Ook de hogere opbrengst droge stof sprak ons aan.”

Lees artikel