Focus op graskuiladditieven: Effectieve inkuilmiddelen afgewogen ingezet

Dat inkuilmiddelen werken lijdt geen twijfel, maar de inzet ervan is afhankelijk van de melkprijs. Selectieve inzet is de middenweg die meestal gekozen wordt: een eerste en tweede snede die de massa vertegenwoordigt en een najaarssnede om ongewild eiwitverlies te voorkomen zijn de logische momenten om inkuilmiddelen in te zetten.