YaraBela WEIDE-SULFAN

13 dec 2018

Bericht

YaraBela WEIDE-SULFAN

YaraBela WEIDE-SULFAN: 24% van de totale stikstof, bestaande uit 12% nitraatstikstof en 12% ammoniumstikstof met 18% wateroplosbaar zwavel (als SO3= 7% S) en 10 ppm selenium. 

Het doel van de melkveehouder is om zo efficiënt mogelijk melk te produceren met gezonde koeien. Dit vraagt om hoogwaardige ruwvoerproductie, zodat er minder duur krachtvoer aangekocht hoeft te worden. Voor grasland betekent dit een goed aanbod van alle voedingsstoffen om dit te kunnen realiseren.

Zwavel voor meer en eiwitrijker gras 

Stikstof en zwavel zijn hierbij cruciaal. Gras is één van de meest zwavelbehoeftige gewassen. Dit is gebaseerd op een verbruik bij ongeveer 20 – 40 kg S/ha per jaar. Dit is gelijk aan 50-100 kg SO3.Alle soorten organische mest bevatten zwavel. Het probleem is echter dat het organisch gebonden is en afhankelijk van de bodemtemperatuur maar langzaam kan mineraliseren. Voor de eerste en tweede snede is dit meestal niet genoeg om aan de zwavelbehoefte te voldoen.

Stikstof en zwavel worden tegelijkertijd door planten opgenomen en vullen elkaar perfect aan. Daarom is de gelijktijdige toepassing van beide voedingsstoffen in één meststof de eenvoudigste oplossing.

Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien 

Selenium is essentieel voor een goede diergezondheid en vruchtbaarheid. Van nature is er in bijna heel Europa een tekort aan selenium bij mens en dier. Gemiddeld bevat het gras in Nederland 30 tot 50 microgram selenium per kg drogestof. Maïs slechts 10-30. De streefwaarde voor het complete rantsoen is circa 150 microgram per kg drogestof. Met YaraBela® Weide-Sulfan® is het seleniumgehalte eenvoudig te verhogen en brengt u het rantsoen op de streefwaarde. 

Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting 

Planten nemen nitraat (NO3 -) zeer eenvoudig in grote hoeveelheden op. Nitraat is zeer mobiel in de bodem, omdat het via bodemvocht snel naar de wortels wordt getransporteerd. Zodoende kan stikstof uit nitraatmeststoffen ook direct door het gewas worden opgenomen. Daarnaast bevordert de opname van een negatief geladen nitraatdeeltje de opname van positief geladen nutriënten, zoals magnesium, calcium en kalium. Het hoofdbestanddeel van YaraBela® is ammoniumnitraat, dat een snelle stikstofopname en betrouwbare stikstofwerking garandeert. 

Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld 

Een evenwichtig strooibeeld is direct bepalend voor de opbrengst en de kwaliteit van gras. Dit is een samenspel tussen de afstelling van de kustmeststrooier en de mechanische kwaliteit van de kunstmest. Een goed afgestelde kunstmeststrooier, die een minder goede kwaliteit kunstmest strooit, geeft opbrengstderving en een teleurstellende kwaliteit. YaraBela® WEIDE-SULFAN is van constante kwaliteit. De nutriënten komen precies daar waar ze nodig zijn. 

halfYaraBela® WEIDE-SULFAN

  • Zwavel voor meer en eiwitrijker gras
  • Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien
  • Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting
  • Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Selenium geen luxe maar noodzaak

Selenium geen luxe maar noodzaak

13 dec 2018 Bericht Yara
Selenium geen luxe maar noodzaak
Doe jezelf geen zwaveltekort

Doe jezelf geen zwaveltekort

13 dec 2018 Bericht Yara
Doe jezelf geen zwaveltekort
Meer melk uit zwavel

Meer melk uit zwavel

1 nov 2018 Bericht Yara
Meer melk uit zwavel

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies