Labels

Kamerbrief mest: kleine winstpunten 19 mei 2020 Kamerbrief mest: kleine winstpunten, grote koerswijziging blijft uit Bericht Op 18 mei deelde minister Schouten in een reeds lang aangekondigde Kamerbrief de voortgang van de derogatie en voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. Deze bevat voor de melkveehouderij enkele stapjes in de goede richting maar er zijn grotere en meer structurele veranderingen nodig. Kamerbrief mest: kleine winstpunten, grote koerswijziging blijft uit
Schouten Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat 19 mei 2020 Schouten: Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat Bericht Op Maandag 19 mei zijn er drie consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen betrokkenen gedurende vier weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen. Schouten: Eerste datum bemesting maïs wordt verlaat
Boerenprotest DH 1000.jpg 29 apr 2020 Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid Bericht Het Landbouw Collectief ziet in de Kamerbrief van vandaag haar zorgen over het stikstofbeleid bevestigd. De voorgestelde maatregelen zijn ontzettend duur, leiden nauwelijks tot verbetering van de natuur, hebben leegverkoop van het platteland tot gevolg en kunnen dan ook niet rekenen op draagvlak van de sectoren. Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid
Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbe 6 mrt 2020 Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig Bericht De wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor stikstof is voldoende. De data, methoden en modellen die worden ingezet, zijn ook in internationaal perspectief, van voldoende (tot goede) kwaliteit. Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig
Wilt u weten wat de stikstofefficiëntie op uw bedr 26 feb 2020 Wilt u weten wat de stikstofefficiëntie op uw bedrijf is? Bericht Met de calculator van Yara ziet u in één oogopslag op gewasniveau hoe uw bedrijf het op dat vlak doet en op welke manieren uw bedrijf productiever, rendabeler en duurzamer kan worden. Yara Wilt u weten wat de stikstofefficiëntie op uw bedrijf is?
Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; 20 feb 2020 Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes” Bericht

Commissie Remkes heeft de verkeerde conclusies getrokken uit de cijfers van het RIVM over de stikstofdepositie. Volgens Stichting Mesdag Zuivelfonds is niet gekeken naar de neerslag van stikstof op natuurgebieden, maar over heel Nederland. Het aandeel van de landbouw zou dan heel anders uitvallen.

Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes”
Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in ac 17 feb 2020 Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in actie te komen Bericht Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is exact drie maanden nadat het Landbouw Collectief hun plan van aanpak ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ presenteerde. Een ambitieus plan, dat er voor zorgt dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven kan komen en niet afglijdt naar een economische recessie. Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in actie te komen
Fosfaatproductie melkveesector bijna 12 procent on 30 jan 2020 Fosfaatproductie melkveesector bijna 12 procent onder fosfaatplafond Bericht De fosfaatuitscheiding ligt ruim onder het fosfaatplafond. De daling hangt vooral samen met de afname van het aantal runderen, varkens en kippen. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Fosfaatproductie melkveesector bijna 12 procent onder fosfaatplafond
Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collecti 30 jan 2020 Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collectief Bericht De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het Kabinet tot afspraken te komen over de bijdrage aan de stikstofreductie. Woensdag 5 februari vindt er opnieuw een gesprek plaats met Minister-President Rutte en Minister Schouten. Bespreekpunten tussen Kabinet en Landbouw Collectief
Agractie: actie boerderijprijzen zaterdag 21 maart 21 jan 2020 Agractie: actie boerderijprijzen zaterdag 21 maart! Bericht Vorige week maakte Agractie Nederland bekend in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe grote actie te organiseren. Op zo’n 40 drukke, goed zichtbare, locaties in grote Nederlandse steden, zal actie Boerderijprijzen plaatsvinden. Agractie: actie boerderijprijzen zaterdag 21 maart!
Gelderlander: Miljoenen fosfaatrechten weggegeven 20 jan 2020 de Gelderlander: Miljoenen fosfaatrechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien Bericht De Gelderlander kwam 18 januari met een opmerkelijk artikel genaamd: Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’. Volgens dit artikel heeft de overheid miljoenen euro's aan fosfaatrechten toegekend aan melkveehouders die deze dieren helemaal niet mochten houden.  de Gelderlander: Miljoenen fosfaatrechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien
Publicatie fosfaatrechten opgeschort 16 jan 2020 Publicatie fosfaatrechten opgeschort Bericht De publicatie van toegekende fosfaatrechten is uitgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de oproep van LTO Nederland geen gegevens te publiceren totdat er meer helderheid is over het nut en de noodzaak. Publicatie fosfaatrechten opgeschort

Melkveehouder Arie den Uijl voert maisvlokken

Fuite

Het zorgt voor rustige pensenergie en extra eiwit, gezonde koeien en meer melk.

Meer voordelen >

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies