Labels

‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofci 2 mrt 2020 ‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer Bericht Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht. Het betreft het percentage van het aandeel van 25% aan stikstofdepositie op natuurgebieden, dat afkomstig zou zijn van de landbouw. ‘Bug’ in rekenmodel OPS oorzaak onjuist stikstofcijfer
Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzij 2 mrt 2020 Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzijde Vakblad De Loonwerker- januari 2020 Bomech uit het Nederlandse Albergen, fabrikant van sleepvoetbemesters, heeft een nieuwe exactverdeler ontwikkeld. Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzijde
Plaatsspecifiek bekalken van grasland 27 feb 2020 Plaatsspecifiek bekalken van grasland Bericht Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren.  Plaatsspecifiek bekalken van grasland
Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt 27 feb 2020 Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa Bericht Een grote diversiteit aan plantensoorten leidt tot meer vastgelegde zonne-energie, niet alleen in de planten zelf, maar ook in het overige boven- en ondergrondse leven.  Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa
Een farmwalk samen met Yara levert altijd iets op! 25 feb 2020 Een farmwalk samen met Yara levert altijd iets op! Bericht Kom van de trekker en uit de stal en ga ècht het veld in! Een farmwalk, een inspectie van uw graspercelen, levert altijd iets op. Waar nodig ondersteunt Yara u. Deel uw ervaring met onze graslandspecialist en u ontvangt een bedrijfsspecifiek advies. Yara Een farmwalk samen met Yara levert altijd iets op!
Gebruik Tsom voor startpunt bemesting kunstmest 26 feb 2020 Gebruik Tsom voor startpunt bemesting kunstmest Bericht De Commissie Bemesting Grasland en Groenvoedergewassen (CBGV) heeft onderzocht of met de bodemtemperatuur een beter optimaal tijdstip kan worden bepaald voor de N-bemesting met kunstmest dan met de tot nu gebruikte Temperatuursom (Tsom). Haar conclusie is de Tsom te blijven gebruiken. Gebruik Tsom voor startpunt bemesting kunstmest
Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling n 26 feb 2020 Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw Bericht Uit het onderzoek ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam, blijkt dat boeren best in natuurinclusieve landbouw willen investeren. Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw
Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderi 25 feb 2020 Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw Bericht Op 5 maart wordt er een inspiratiebijeenkomst georganiseerd als afsluiting van de 5 delige cursusreeks: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw bij SPNA in Munnikezijl.  Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderij - Akkerbouw
Afgeschreven veldspuit omgetoverd tot onderzaaimac 24 feb 2020 Afgeschreven veldspuit omgetoverd tot onderzaaimachine Vakblad de Loonwerker - februari 2020 Een afgeschreven Dubex-veldspuit en een op de kop getikte Accord zaaimachine voor graszaad. Loonbedrijf Te Riet uit Haaksbergen voegde de twee samen en ontwikkelde zo haar eigen zaaimachine voor onderzaai in mais. “De techniek lijkt vrij eenvoudig, maar hier hebben vele uurtjes werk in gezeten.” Afgeschreven veldspuit omgetoverd tot onderzaaimachine
RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landsch 24 feb 2020 RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landschapsbeheer Bericht Verschillende landbouwers en andere eigenaren van landbouwgrond hebben samen € 71,2 miljoen gekregen. Zij horen bij een collectief en hebben de subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aangevraagd. RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landschapsbeheer
Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaar 21 feb 2020 Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak Bericht

Voor het eerst in Nederland zijn grasmengsels voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor melkveehouders voortaan eenvoudiger om meer rendement uit ruwvoer te halen door te sturen op melkproductie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak
Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van 17 feb 2020 Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen Bericht Driehonderdvijftig miljoen euro wil het Kabinet op tafel leggen om veebedrijven bij Natura2000 weg te kopen. Volgens Netwerk GRONDig weggegooid Belastinggeld, want het is uiterst onzeker of landbouwbedrijven de piekbelasters op natuur zijn. Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen
Biologische landbouw groeit wereldwijd met 2 miljo 13 feb 2020 Biologische landbouw groeit wereldwijd met 2 miljoen hectare Bericht Op donderdag 13 februari is op de BIOFACH, de internationale vakbeurs voor b­iologische voeding, bekend gemaakt dat de biologische landbouw wereldwijd met 2,0 miljoen hectare is gegroeid. Biologische landbouw groeit wereldwijd met 2 miljoen hectare
cesped-campo-agua-nubes-paisaje.jpg 7 feb 2020 Provinciale Staten en Algemeen Bestuur Wetterskip stellen vervolgaanpak Veenweiden vast Bericht Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân hebben eind januari de vervolgaanpak van het veenweidenprogramma vastgesteld. Deze aanpak vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma Veenweiden voor de periode 2020-2030. Provinciale Staten en Algemeen Bestuur Wetterskip stellen vervolgaanpak Veenweiden vast
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade 5 mrt 2020 Herstel grasland na vraatschade of droogteschade Bericht

Muizen en twee jaar extreme droogte hebben enorme schade aangericht aan veel graslandpercelen. Onkruiden en slechte grassen (ruwbeemd) pakken hun kans en ontwikkelen zeer sterk op de aangetaste percelen. Het gevolg is dat veel veehouders dit voorjaar minder ruwvoer oogsten met een lagere kwaliteit.

Barenbrug Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies