Labels

Biologische landbouw groeit wereldwijd met 2 miljo 13 feb 2020 Biologische landbouw groeit wereldwijd met 2 miljoen hectare Bericht Op donderdag 13 februari is op de BIOFACH, de internationale vakbeurs voor b­iologische voeding, bekend gemaakt dat de biologische landbouw wereldwijd met 2,0 miljoen hectare is gegroeid. Biologische landbouw groeit wereldwijd met 2 miljoen hectare
cesped-campo-agua-nubes-paisaje.jpg 7 feb 2020 Provinciale Staten en Algemeen Bestuur Wetterskip stellen vervolgaanpak Veenweiden vast Bericht Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân hebben eind januari de vervolgaanpak van het veenweidenprogramma vastgesteld. Deze aanpak vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma Veenweiden voor de periode 2020-2030. Provinciale Staten en Algemeen Bestuur Wetterskip stellen vervolgaanpak Veenweiden vast
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade 5 mrt 2020 Herstel grasland na vraatschade of droogteschade Bericht

Muizen en twee jaar extreme droogte hebben enorme schade aangericht aan veel graslandpercelen. Onkruiden en slechte grassen (ruwbeemd) pakken hun kans en ontwikkelen zeer sterk op de aangetaste percelen. Het gevolg is dat veel veehouders dit voorjaar minder ruwvoer oogsten met een lagere kwaliteit.

Barenbrug Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Statiegeld op blik voorkomt dierenleed en financië 6 feb 2020 Statiegeld op blik voorkomt dierenleed en financiële schade Bericht Op 28 januari vertelde Eline Vedder in de uitzending van Hart van Nederland over de gevolgen van metalen zwerfafval bij koeien. Als lid van de Vakgroep Melkveehouderij pleit zij namens LTO Nederland voor statiegeld op blikjes om zwerfafval te voorkomen. Statiegeld op blik voorkomt dierenleed en financiële schade
Agrarische grondprijs hersteld, grasland blijft ac 5 feb 2020 Agrarische grondprijs weer goed, grasland blijft achter Bericht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal.  Agrarische grondprijs weer goed, grasland blijft achter
Veehouderijcontroles van start 4 feb 2020 Veehouderijcontroles van start Bericht In februari en maart bezoeken toezichthouders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ruim 400 veehouderijen in Noord-Holland. Veehouderijcontroles van start
Fliegl Agrartechniek lanceert de eerste Fliegl sch 4 feb 2020 Fliegl Agrartechniek lanceert de eerste Fliegl schotelstrooiers Bericht Sinds de overname van Brochard door Fliegl in Juli 2019 is het aanpassingsproces in volle gang. Niet alleen de naam van het Franse bedrijf is veranderd, maar ook is Fliegl heel actief bezig om de specifieke voertuigcomponenten van Fliegl toe te voegen aan het bestaande programma. Fliegl Agrartechniek lanceert de eerste Fliegl schotelstrooiers
Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en 31 jan 2020 Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten Bericht De provincie Drenthe heeft in afstemming met de andere elf provincies en met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om verzet in te dienen tegen de zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten
BES leidt tot beste grasopbrengsten 31 jan 2020 BES leidt tot beste grasopbrengsten Bericht Het eerste BES-lustrum op het Koeien & Kansen bedrijf van Johan en Carla Dekker in Zeewolde kan worden gevierd met klinkende cijfers. De resultaten van 2019 continueren het beeld van 2018. BES leidt tot beste grasopbrengsten
Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en 30 jan 2020 Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart gebracht Bericht Veel melkveehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan, kan ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart gebracht
Friesland wil duidelijkheid over plichten beweiden 29 jan 2020 Friesland wil duidelijkheid over plichten beweiden en bemesten Bericht Provincie Fryslân is teleurgesteld in de maatregelen, die de overheid voor hogen heeft om de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden te verlagen. Zo is nog niet bekend wat het kabinet voor ogen heeft met de vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Terwijl de beleidsregels op 1 februari in werking treden. Friesland wil duidelijkheid over plichten beweiden en bemesten
Strengere regels aanpak knaagdieren 27 jan 2020 Strengere regels aanpak knaagdieren Bericht Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (rodenticiden) wordt steeds meer aan regels gebonden. Daarom adviseert het Bureau Erkenningen om de licentie voor KnaagdierBeheersing op het Agrarische bedrijf (KBA) los te koppelen van de licentie voor gewasbescherming. Strengere regels aanpak knaagdieren
Balenpers van Krone mag nu officieel trekker aanst 22 jan 2020 Balenpers van Krone mag nu officieel trekker aansturen Bericht De ronde balenpersen van fabrikant Krone hebben als eerste van de Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) de certificering voor Tractor-Implement-Managment (TIM) ontvangen. Het gaat om de modellen Fortima, Comprima en VariPack, die met de techniek commando’s aan de trekker kunnen geven. Balenpers van Krone mag nu officieel trekker aansturen
Nieuwe samenwerking tussen Schothorst Feed Researc 14 jan 2020 Nieuwe samenwerking tussen Schothorst Feed Research en Groeikracht Bericht Om de klanten van Schothorst Feed Research (SFR) beter te kunnen voorzien van kennis over bodem, bemesting en gewaskwaliteit is een samenwerking aangegaan met Groeikracht B.V. Nieuwe samenwerking tussen Schothorst Feed Research en Groeikracht
NMV: Friese boeren ontvangen te weinig gewasschade 13 jan 2020 NMV: Friese boeren ontvangen te weinig gewasschade Bericht Friese boeren ontvingen de laatste jaren te veel voor ganzenvraatschade. Dat beweert een onderzoeksrapport van Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS). NMV: Friese boeren ontvangen te weinig gewasschade

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies