Labels

Inzet drones bij bestrijding ridderzuring in grasl 23 okt 2019 Inzet drones bij bestrijding ridderzuring in grasland Bericht Met speciale software wordt het mogelijk om dronebeelden om te zetten in taakkaarten voor plaatsspecifieke onkruidbestrijding met de veldspuit. ‘DroneLink’ wordt door het Nederlandse Dronewerkers op de Agritechnica in Hannover gelanceerd. De software is ontwikkeld voor machinefabrikant Amazone en interessant in de strijd tegen ridderzuring. Inzet drones bij bestrijding ridderzuring in grasland
Schuitemaker lanceert nieuwe lijn Rapide dubbeldoe 21 okt 2019 Schuitemaker lanceert nieuwe lijn Rapide dubbeldoelwagens op Agritechnica Bericht Schuitemaker lanceert op de AGRITECHNICA 2019 in Hannover de nieuwe lijn Rapide dubbeldoelwagens: sterk, betrouwbaar en altijd inzetbaar in drukke oogstperioden. En nu nog sneller en zuiniger in het  dagelijks gebruik van de loonwerker.  Schuitemaker lanceert nieuwe lijn Rapide dubbeldoelwagens op Agritechnica
Landruil voor beter bedrijfsresultaat 15 okt 2019 Landruil voor beter bedrijfsresultaat Bericht Door land te ruilen, kunnen melkveehouders en akkerbouwers een beter bedrijfsresultaat halen en kringlopen sluiten. Ook op regionaal niveau kan landruil leiden tot voordelen, maar de praktijk blijkt lastiger dan gedacht.  Landruil voor beter bedrijfsresultaat
Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel 7 okt 2019 Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel Bericht Mineral Valley Twente heeft onderzocht wat de toestand van de landbouwbodem in Twente is. In het onderzoek is aan de hand van 9 parameters uit bijna 60.000 bodemmonsters van de afgelopen 12 jaar gekeken naar toestand van de bodem, uitgesplitst naar grondsoort en gewas. Belangrijkste conclusie is dat de vruchtbaarheid van de landbouwbodem in Twente over het algemeen stabiel en op peil is.  Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel
Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in he 7 okt 2019 Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart Bericht De onderzoekers willen beter inzicht krijgen in de opbrengst, voederwaarde en biodiversiteit, maar ook de relatie met bedrijfsvoering, melkproductie, samenstelling van de melk en mogelijke verdienmodellen. Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart
Gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmi 26 sep 2019 Gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater gedaald Bericht De gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit het verslag over 2018 van het project Schoon Water voor Brabant. Gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater gedaald
LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers 25 sep 2019 LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers Bericht

Precies tijdens Agritechnica 2019 maken Nicola Lemken en Julien Burel de samenwerking tussen hun bedrijven bekend. LEMKEN breidt vanaf november zijn portfolio uit en biedt meststofstrooiers van SULKY aan in het eigen LEMKEN blauwe design. Het programma bestaat uit drie series met in totaal vijf modellen die door de zakenpartners van LEMKEN in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Benelux, Ierland, Groot-Brittannië en Polen zullen worden verkocht.

LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers
Nieuwe perceelsgrenzen? Controleer ze! 24 sep 2019 Nieuwe perceelsgrenzen? Controleer ze! Bericht Er wordt dit jaar door RVO een start gemaakt met het invoeren van de BGT, de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de digitale kaart van Nederland. Dit BGT wordt uitgangspunt voor de registratie van de percelen bij RVO. Nieuwe perceelsgrenzen? Controleer ze!
Bomech sleepvoetbemester met 4 Alrena exactverdele 20 sep 2019 Bomech sleepvoetbemester met 4 Alrena exactverdelers Bericht Een plaats-specifieke bemesting met een exacte dwarsverdeling kan binnenkort worden uitgevoerd met een Bomech sleepvoetbemester met vier Alrena exactverdelers. Het nieuwe concept van Bomech BV verhoogt daarmee de efficiëntie van de bemesting met drijfmest, met name op het gebied van een exacte dwarsverdeling en een betere benutting van de aanwezige voedingsstoffen. Bomech sleepvoetbemester met 4 Alrena exactverdelers
Ruimte voor compost in meststoffenregels essentiee 19 sep 2019 Ruimte voor compost in meststoffenregels essentieel Bericht “Voor duurzaam beheer van landbouwbodems in 2030 is meer ruimte voor organische bodemverbeteraars als compost in meststoffenregels essentieel.” Dat betoogde Arjen Brinkmann, directeur BVOR, tijdens de eerste Nationale Bodemtop in Rotterdam. Ruimte voor compost in meststoffenregels essentieel
Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt 19 sep 2019 Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt Bericht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de daling in het 1e kwartaal verder gedaald: van € 63.000 per ha in het 1e kwartaal tot € 58.200 per ha in het 2e kwartaal (-7,6%). Deze prijs is 4,4% lager dan de prijs van € 60.900 per ha over heel 2018.

Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt
Kuhn vestigt wereldrecord harken met vier-rotor ci 18 sep 2019 Kuhn vestigt wereldrecord harken met vier-rotor cirkelhark Bericht Het record vond plaats op 26-08-19 in Braedstrup, Denemarken, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de DLG. De DLG stelde het volgende vast: "188,9 hectare harken in 8 uur. Dit komt overeen met een gemiddelde van 23,6 hectare per uur. Kuhn vestigt wereldrecord harken met vier-rotor cirkelhark
Bodem onder druk 17 sep 2019 Bodem onder druk Bericht

De definitie laat geen twijfel bestaan: "Centrale basis van het leven voor planten en direct of indirect voor mensen en dieren." Maar het was al duidelijk vóór de vermelding in de online encyclopedie Wikipedia: de bodem is de basis voor alles. En de reden waarom het moet worden beschermd, kan al uit deze realisatie worden afgeleid. Een van de bedreigingen, zo niet de belangrijkste, is erosie, dwz het verlies van vruchtbare grond door wind of water.

Bodem onder druk
Irrigatie in de praktijk 17 sep 2019 Irrigatie in de praktijk Bericht

Wat hebben boeren op het platteland van Brandenburg en producenten in Noord-Namibië gemeen? Een antwoord kan zijn: "Veel zand in hun grond". Wat waar is. Het antwoord "Niet veel water" zou ook kloppen. Wat geldt voor de mondiaal genetwerkte landbouw als geheel, geldt echter in het bijzonder voor beide gevallen: hoewel de uitdagingen enige overeenkomst kunnen vertonen, kunnen ze alleen lokaal worden overwonnen.

Irrigatie in de praktijk
FrieslandCampina ondersteunt leden-melkveehouders 10 sep 2019 FrieslandCampina ondersteunt leden-melkveehouders met programma Winnen met Klimaat & Natuur Bericht

FrieslandCampina en zijn leden-melkveehouders streven naar een leidende positie met duurzaamheid. Om leden-melkveehouders te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering biedt FrieslandCampina in 2019 en 2020 het programma Winnen met Klimaat & Natuur aan. De verwachting is dat circa vierduizend melkveebedrijven zullen deelnemen.  

FrieslandCampina ondersteunt leden-melkveehouders met programma Winnen met Klimaat & Natuur

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies