Labels

"Roosterbevochtiging een aanbeveling voor collega 3 apr 2020 "Roosterbevochtiging een aanbeveling voor collega boeren" Bericht Martijn: “Na 2 á 3 dagen na installatie van de roosterbevochtiging merkten we al verschil. Je zag het filmlaagje gewoon verdwijnen! Een bijkomend voordeel is ook dat de mest nu beter zakt en dus geen ophoping geeft." "Roosterbevochtiging een aanbeveling voor collega boeren"
Geen biologische nieuwkomers als gevolg van corona 27 mrt 2020 Geen biologische nieuwkomers als gevolg van corona Bericht Als gevolg van het stil leggen van alle fysieke inspecties door Skal Biocontrole in verband met de Corona maatregelen, kunnen nieuwe biologische ondernemers en omschakelaars niet beginnen. Nieuwkomers moeten altijd eerst door een inspecteur van Skal Biocontrole worden bezocht, om na te gaan of het bedrijf aan de biologische eisen voldoet. Geen biologische nieuwkomers als gevolg van corona
Voorbeeld bezwaarbrief kalverhouders 23 mrt 2020 Voorbeeld bezwaarbrief kalverhouders Bericht LTO vakgroep Kalverhouderij kreeg de afgelopen weken veel vragen van kalverhouders over de afwijzingen die zij van de RVO ontvingen voor de subsidieaanvraag in het kader van de investeringsregeling welzijnsvloeren en ammoniakemissiereductie.  Voorbeeld bezwaarbrief kalverhouders
Heavy Duty line met revolutionaire Vario Sprocket 23 mrt 2020 Heavy Duty line met revolutionaire Vario Sprocket creëert duurzaamheid in de sector! Bericht JOZ b.v. introduceert de Heavy Duty Line, een compleet nieuwe lijn voor stallen met zwaardere omstandigheden. Heavy Duty line met revolutionaire Vario Sprocket creëert duurzaamheid in de sector!
Registratie van stalbranden en dierlijke slachtoff 17 mrt 2020 Registratie van stalbranden en dierlijke slachtoffers 2019 Bericht De kans op een stalbrand is klein. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeerde in 2019 dat die kans ongeveer 1 op 1000 is bij varkens-, pluimvee- of rundveehouderijen. Registratie van stalbranden en dierlijke slachtoffers 2019
Storm opkomst! Hoe voorkom je schade? 7 feb 2020 Storm op komst! Hoe voorkom je schade? Bericht De diverse weerinstituten waarschuwen voor onstuimig weer vanaf 9 februari. Mogelijk volgt een zuidwesterstorm. Agrarisch ondernemers kunnen veel doen om schade te voorkomen of te beperken.  Storm op komst! Hoe voorkom je schade?
Afname boeren zorgt voor veel vrijkomende agrarisc 7 feb 2020 Afname boeren zorgt voor veel vrijkomende agrarische bebouwing Bericht In 2030 staat naar verwachting vijftig procent van de vrijkomende agrarische bebouwing leeg. Het gaat dan om 25 miljoen vierkante meter. Makelaars van NVM  adviseren grond- en vastgoedeigenaren nu reeds over nuttige en rendabele alternatieve invulling. Afname boeren zorgt voor veel vrijkomende agrarische bebouwing
Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en 31 jan 2020 Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten Bericht De provincie Drenthe heeft in afstemming met de andere elf provincies en met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om verzet in te dienen tegen de zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten
VanWestreenen versterkt activiteiten in Zuid-Neder 7 jan 2020 VanWestreenen versterkt activiteiten in Zuid-Nederland Bericht

Per maandag 6 januari 2020 bedient de ervaren adviseur in bedrijfsontwikkeling Hans Gerrits, voor VanWestreenen de agrarische ondernemers in Zuid-Nederland met een team specialisten vanuit Boven-Leeuwen. 

VanWestreenen versterkt activiteiten in Zuid-Nederland
Slechts beperkte afschrijvingen op sleuf- en mests 7 jan 2020 Slechts beperkte afschrijvingen mogelijk op sleuf- en mestsilo Vakblad Melkveebedrijf Afschrijvingen verminderen de winst en daardoor de belastingheffing. In een procedure was aan de rechter de vraag voorgelegd of sleuf- en mestsilo’s en erfverharderingen behoren tot de bedrijfsgebouwen op het melkveebedrijf of zelfstandige bedrijfsmiddelen zijn. Slechts beperkte afschrijvingen mogelijk op sleuf- en mestsilo
Gemeenten eisen stikstofberekening voor bouwen 24 dec 2019 Gemeenten eisen stikstofberekening voor bouwen Bericht Een melkveehouder die iets wil gaan bouwen moet voortaan een stikstofberekening aan de gemeente aanleveren. Deze eis wordt sinds eind september gesteld toen oud-minister Remkes met zijn stikstofrapport naar buiten trad.  Gemeenten eisen stikstofberekening voor bouwen
Stalvloer heeft waarschijnlijk geen invloed op de 13 dec 2019 Stalvloer heeft waarschijnlijk geen invloed op de uitstoot van methaan Vakblad melkveebedrijf - november Het gebruik van een dichte vloer voor ammoniakreductie of een reguliere roostervloer in melkveestallen heeft waarschijnlijk geen invloed op de uitstoot op methaan. Stalvloer heeft waarschijnlijk geen invloed op de uitstoot van methaan
Van boenen met pannenspons naar af en toe met rage 6 dec 2019 Van boenen met pannenspons naar af en toe met ragebol door drinkbak Bericht Freerk en zoon Jouwert Abma houden in het Friese Oudehorne 170 koeien. Vorig jaar hebben ze het Watter-systeem in de melkveestal laten installeren. “Het voeren namen we rond die tijd onder de loep. Je krijgt meer besef over ruwvoer en mineralen." Van boenen met pannenspons naar af en toe met ragebol door drinkbak
Verhoog het comfort en veiligheid van uw koeien me 19 nov 2019 Verhoog het comfort en veiligheid van uw koeien met Dairy Scratchy! Bericht

Bezoek DSD tijdens RMV Gorinchem en maak kans op een Dairy Scratchy! Iedere beursdag worden 2 comfort rubbers verloot. Koeien hebben de natuurlijke behoefte om hun huid te schuren vanwege jeuk. Met de Dairy Scratchy worden verwondingen door het wrijven tegen betonnen en metalen bouwcomponenten voorkomen.

Verhoog het comfort en veiligheid van uw koeien met Dairy Scratchy!
Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschrif 19 nov 2019 Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschriften Bericht Er zijn gebieden in Nederland waar sprake is van geurhinder, waarbij omwonenden hinder ervaren van de nabije veehouderij. Dit is onwenselijk voor veehouders en voor omwonenden. Met name in Noord- Brabant zijn een aantal gebieden waarin sprake is van een sterke concentratie veehouderijen. Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschriften

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies