Labels

“Intra Epidine-spray zorgt voor genezing van chron 27 okt 2017 “Intra Epidine-spray zorgt voor genezing van chronische witte lijn aandoening” Bericht

Onderzoekers Dr. Gerwen Lammers en drs. Daisy Roijackers van het bedrijf Intracare B.V. in Veghel hebben samen met Piet Kloosterman van het Dairy Training Centre met succes een project afgerond om met een spraybehandeling chronische witte lijnziekte (WLD) te bestrijden. De aandoening wordt gekarakteriseerd door een scheiding van de buitenste klauwwand. Normaal gesproken start de ziekte met fysieke schade aan het hoorn, gevolgd door een infectie van het onderliggende corium door opportunistische bacteriën. Wanneer een witte lijndefect geïnfecteerd raakt met ziekteverwekkende bacteriën, zoals van de soort treponema die geassocieerd worden met de ziekte van Mortellaro (dermatitis digitalis), kan de beschadiging verergeren naar een niet-genezende variant (chronische witte lijn aandoening). Dit kan resulteren in ernstige kreupelheid en leiden tot een verminderd dierenwelzijn én lagere melkproductie. Uit de veldstudie die dit jaar is uitgevoerd blijkt dat een behandeling met Intra Epidine-spray zorgt voor een snellere wondgenezing en blijvend helende effecten.

“Intra Epidine-spray zorgt voor genezing van chronische witte lijn aandoening”
Prijs van grasland stijgt, bereidheid tot verkoop 26 okt 2017 Prijs van grasland stijgt, bereidheid tot verkoop is beperkt Bericht Achter het stabiele gemiddelde gaan veranderingen schuil in prijs per type grondgebruik en landsdeel. Zo is grasland in de eerste helft van 2017 in prijs gestegen ten opzichte van de tweede helft van 2016. De vraag naar grasland is aanwezig, echter de bereidheid om te verkopen is beperkt. Dit komt mede door onzekerheid rondom de introductie van het fosfaatrechtenstelsel.  Prijs van grasland stijgt, bereidheid tot verkoop is beperkt
CBS: Meer boeren met veel eigen grond 13 okt 2017 CBS: Meer boeren met veel eigen grond Bericht In 2016 hadden ruim 12 duizend boeren 30 hectare of meer cultuurgrond in eigendom, 22 procent van alle boeren. Vergeleken met 2010 is het aantal agrarische grondbezitters (30 ha of meer) met 6 procent toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de landbouwcijfers van het CBS. CBS: Meer boeren met veel eigen grond
Najaar is beste moment voor pH-check percelen 6 okt 2017 Najaar is beste moment voor pH-check percelen Bericht

Het voordeel van bekalken in het najaar is de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Dit gebeurt als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen. Ook op bestaand grasland kunt u in het najaar prima kalk strooien. Heeft of gaat u dit moment missen, bijvoorbeeld door aanhoudende slechte weersomstandigheden, dan is een bekalking in het komend voorjaar nog mogelijk zolang het gras nog kort is.

OCI Najaar is beste moment voor pH-check percelen
Koeien en kruiden: Op verschillende proefvelden kr 20 sep 2017 Koeien en kruiden: Op verschillende proefvelden kruiden ingezaaid Bericht Afgelopen weken hebben verschillende melkveehouders de eerste proefvelden ingezaaid voor het project “Koeien en Kruiden” van hogeschool Van Hall Larenstein. Op Dairy Campus heeft het Louis Bolk Instituut drie verschillende kruidenmengsels ingezaaid voor een meerjarige proef. Het project richt zich op het creëren van kruidenrijk grasland voor duurzaam bodembeheer, koegezondheid, biodiversiteit en goede leefgebieden voor weidevogels. Koeien en kruiden: Op verschillende proefvelden kruiden ingezaaid
Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst 20 sep 2017 Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst Bericht Na de succesvolle veldproeven in het eerste jaar van het SBIR-project Groen Fosfaat, begeleid door DLV Advies, zijn dit jaar nieuwe veldproeven gehouden. Net als vorig jaar is er een proef op mais uitgevoerd en nieuw dit jaar is de proef op gras. De resultaten van de maisproeven volgen later dit jaar. Bij gras laat de proef met Groen Fosfaat positieve resultaten zien. Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst
32% van de melkveehouders melkt tussen 6:00-7:00 u 19 sep 2017 32% van de melkveehouders melkt tussen 6:00-7:00 uur Bericht Naar aanleiding van een poll op melkveebedrijf.nl, blijkt dat het grootste gedeelte van de Nederlandse melkveehouders ‘s ochtends tussen zes en zeven uur melken. Van de 781 melkveehouders die aan hebben gegeven hoe laat zij melken, gaf 32 procent aan  dat zij melken tussen 6 en 7 uur. 32% van de melkveehouders melkt tussen 6:00-7:00 uur
Reductie van ammoniak- en methaanemissie via voers 8 aug 2017 Reductie van ammoniak- en methaanemissie via voerspoor Bericht Binnen het project Koeien & Kansen lag in de periode 2006 – 2009 de nadruk op het verminderen van de ammoniakemissie via het voerspoor. In de periode 2010 - 2013 werd onder andere de focus gelegd op het terugdringen van methaangas. Ook hierbij stond het voerspoor centraal. In beide periodes namen de deelnemers voermaatregelen, die elkaar juist kunnen versterken of tegenwerken. De resultaten hiervan zijn geëvalueerd in het Koeien & Kansen-rapport 79: Reductie van ammoniak- en methaanemissie via voerspoor. Reductie van ammoniak- en methaanemissie via voerspoor
Van Hall Larenstein 4 aug 2017 ‘Van Hall Larenstein start met Teeltcursus Kroos’ Bericht Sinds enkele jaren wordt eendenkroos -ook wel waterlinzen genoemd- gezien als ‘superfood’ en mogelijk zelfs als duurzaam alternatief voor soja als bron van eiwitten. ‘Van Hall Larenstein start met Teeltcursus Kroos’
LTO Noord benadrukt belang van tijdig maaien berme 2 aug 2017 LTO Noord benadrukt belang van tijdig maaien bermen Bericht Het te laat maaien van bermen, braakliggende terreinen en taluds door de overheden en andere partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn zorgt ervoor dat onkruiden tot bloei komen.? Deze onkruiden zullen zich later gaan uitzaaien naar aangrenzende landbouwpercelen. In grote mate betreft dit overlast door het zaaien van onkruiden zoals akker(melk)distel en Jakobskruiskruid. Het intensiveren van het maaibeleid op deze probleemlocaties is de belangrijkste maatregel. LTO Noord benadrukt belang van tijdig maaien bermen
Klaver in het grasland zorgt voor goede benutting 2 aug 2017 Klaver in het grasland zorgt voor goede benutting Bericht De voordelen van klaver in het grasland zijn vaak vanaf de zomer zichtbaar. De klaver begint dan pas goed te groeien, wat kan leiden tot een hogere gewasopbrengst met een goede voederwaarde. Bovendien levert de combinatie van klaver in grasland een smakelijk product op voor het vee. Klaver in het grasland zorgt voor goede benutting
Het aantal faillissementen in de agrarische sector 2 aug 2017 Het aantal faillissementen in de agrarische sector blijft dalen Bericht

Dalende trend leidt naar historisch laag niveau. In de eerste helft van 2017 gingen er twintig agrarische bedrijven failliet. Het aantal faillissementen in de agrarische sector is al sinds 2013 aan het dalen en bevindt zich nu op een historisch laag niveau.

Het aantal faillissementen in de agrarische sector blijft dalen
Nederlandse agrarische sector heeft laagste ecolog 1 aug 2017 Nederlandse agrarische sector heeft laagste ecologische voetafdruk ter wereld Bericht De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Zo maakt de agrarische productie in Nederland al jaren gebruik van rest- en afvalstromen en wordt de CO2-uitstoot sterk verlaagd door de inzet van biomassa. Ons land scoort daarnaast internationaal hoog met het tegengaan van voedselverspilling. De sector loopt hierbij voorop met de inzet van de laatste technologie op het gebied van Smart Farming, zoals sensoren, data-analyse of het gebruik van akkerkaarten via drones of satellietbeelden.  Nederlandse agrarische sector heeft laagste ecologische voetafdruk ter wereld
Vertrouwen melkveehouders nagenoeg ongewijzigd 28 jul 2017 Vertrouwen melkveehouders nagenoeg ongewijzigd Bericht Het vertrouwen van melkveehouders is in het tweede kwartaal nauwelijks veranderd: de Agro Vertrouwensindex steeg een half punt ten opzichte van het eerste kwartaal. Hiermee is er een stabilisatie van het vertrouwen, dat vanaf het midden van 2016 een stijgende lijn heeft laten zien. Vertrouwen melkveehouders nagenoeg ongewijzigd
spring-2219824_1000.jpg 28 jul 2017 CBS: gebruik cultuurgrond door melkveebedrijven toegenomen Bericht Het gebruik van cultuurgrond door de melkveehouderij is de afgelopen jaren toegenomen. Zo meldt het CBS in haar statistieken. Daarnaast leidde de hogere productiviteit in 2016 tot een 110 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. CBS: gebruik cultuurgrond door melkveebedrijven toegenomen

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >

Agenda

2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies