Labels

Geld voor Gelderse stikstofmaatregelen 13 jul 2020 Geld voor Gelderse stikstofmaatregelen Bericht Provincie Gelderland stelt € 33,5 miljoen beschikbaar voor de aanpak van stikstof. Dat besloten Provinciale Staten.  Geld voor Gelderse stikstofmaatregelen
Stichting Stikstofclaim start procedure: Veevoerma 10 jul 2020 Stichting Stikstofclaim start procedure: Veevoermaatregel moet van tafel Bericht De afgelopen periode is vanuit de melkveehouderij veelvuldig overleg gepleegd met het Ministerie van LNV over het stikstofbeleid en de voermaatregel. Het stikstofdossier wordt vanaf het begin gekenmerkt door een Haagse halsstarrigheid en het doordrijven van eigen plannen.  Stichting Stikstofclaim start procedure: Veevoermaatregel moet van tafel
Agractie: Schouten komt met nieuwe Kamerbrief agra 10 jul 2020 Agractie: Schouten komt met nieuwe Kamerbrief agrariërs iets tegemoet Bericht Gisteren verscheen vanuit het ministerie van LNV een brief aan de Kamer. De minister kondigt hierin meerdere zaken aan waaronder het door de sector ingediende alternatieve plan, de doorrekening van haar eigen ministeriële regeling en een combinatie van beide. Agractie: Schouten komt met nieuwe Kamerbrief agrariërs iets tegemoet
Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederl 9 jul 2020 Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland Bericht Als vakblad krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column: ''Het einde van de boeren in Nederland''. Ingezonden stuk: Het einde van de boeren in Nederland
UPDATE: Arrestaties boeren Drenthe leidt tot tocht 8 jul 2020 UPDATE: Arrestaties boeren Drenthe leidt tot tocht naar Assen Bericht Tientallen boeren zijn woensdagochtend gearresteerd toen ze afvalverwerkingsbedrijf Attero blokkeerden met landbouwvoertuigen. Op sociale media verschijnen berichten van boeren uit Nederland en Duitsland welke onderweg zijn naar Assen om te demonstreren tegen de arrestaties. UPDATE: Arrestaties boeren Drenthe leidt tot tocht naar Assen
Rechtbank wil openbaring adressen PAS-melders 8 jul 2020 Rechtbank wil openbaring adressen PAS-melders Bericht De rechter in Groningen heeft besloten dat het ministerie de gevraagde PAS-informatie openbaar moet maken. Het gaat daarbij om de adresgegevens van bedrijfslocaties. Onwenselijk gezien recente dreigementen en acties tegen boeren. Rechtbank wil openbaring adressen PAS-melders
Stikstofprotest in Drenthe leidt tot tientallen ar 8 jul 2020 Stikstofprotest in Drenthe leidt tot tientallen arrestaties Bericht Tientallen boeren zijn woensdagochtend gearresteerd toen ze afvalverwerkingsbedrijf Attero blokkeerden met landbouwvoertuigen. Ook de Mobiele Eenheid werd ingezet om de agrariërs te laten vertrekken. Stikstofprotest in Drenthe leidt tot tientallen arrestaties
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, b 6 jul 2020 Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting Bericht Minder ammoniakuitstoot en een efficiëntere stikstofbemesting zijn in het belang van zowel melkveehouders als overheid. Remkes wil toe naar een emissiearme landbouwsector en met name op het huidige gebruik van drijfmest is de Commissie Remkes bijzonder kritisch. Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke pro 3 jul 2020 Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures Bericht De afgelopen maanden zijn er weer allerlei ontwikkelingen geweest in het stikstof dossier. Adviesrapporten, kamerbrieven, kamer debatten, wetwijzigingen, overleg over de voermaatregel melkveehouderij en aangepaste provinciale beleidsregels kwamen voorbij. Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures
DRAGENDE-FOTO-WEIDEN-BIJ-IBR-scaled-2-1024x768.jpg 2 jul 2020 Laatste kans voor Den Haag: Krachtvoermaatregel gaat te ver! Bericht Er zullen nog vele stikstofreducerende maatregelen uitgewerkt moeten worden en de Nederlandse burgers en politici moeten weten dat we maatregelen, zoals deze niet meer accepteren! Laatste kans voor Den Haag: Krachtvoermaatregel gaat te ver!
Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap 2 jul 2020 Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap in gezicht Bericht ‘Brussel heeft niet in de gaten dat zij hiermee melkveehouders treffen, die vooroplopen in het benutten van bedrijfseigen stikstof en lagere emissies realiseren. Wij gaan in gesprek met Brussel om dat nader te duiden.’ Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap in gezicht
LTO: 'Legalisering PAS-melders laat te lang op zic 2 jul 2020 LTO: 'Legalisering PAS-melders laat te lang op zich wachten' Bericht Vandaag heeft RVO ‘PAS-melders’ en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten. Zij moeten voor 14 augustus bij het RVO melden of zij nog toestemming dan wel een natuurvergunning nodig hebben. LTO: 'Legalisering PAS-melders laat te lang op zich wachten'
Start onderzoek stikstof herwinnen bij waterzuiver 1 jul 2020 Start onderzoek stikstof herwinnen bij waterzuivering Bericht Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstof meststof kan dienen als circulaire kunstmestvervanger. Start onderzoek stikstof herwinnen bij waterzuivering
Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest op 30 jun 2020 Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen Bericht De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies