Labels

De Valk Wekerom (g)roeit tegen de stroom in 23 mei 2019 De Valk Wekerom (g)roeit tegen de stroom in Bericht Coöperatie “De Valk Wekerom” UA heeft over 2018 een prima resultaat geboekt. De omzet in tonnen vanuit eigen verkoop steeg met 3,2%. De totale productie in 2018 is hiermee uitgekomen op 256.937 ton. Een opvallende prestatie gezien het feit dat de landelijke markt in 2018 met 3,6% daalde.  De Valk Wekerom (g)roeit tegen de stroom in
Friese veehouders treffen spijkers in balen kuilvo 22 mei 2019 Friese veehouders treffen spijkers in balen kuilvoer aan Bericht Het AD meldt op 22 mei dat een biologische veehouder in het Friese Allardsoog gisteren spijkers in balen kuilvoer voor de koeien aantrof. De veehouder heeft de in wit plastic gewikkelde balen opgeslagen in een weiland in Roden (Dr), een kleine tien kilometer vanaf zijn bedrijf. Friese veehouders treffen spijkers in balen kuilvoer aan
Bepaal eiwitbehoefte van veestapel 21 mei 2019 Bepaal eiwitbehoefte van veestapel Bericht

De hoeveelheid stikstof van eigen land is in 2018 flink gedaald. Door de droogte is de groei achterwege gebleven. In verschillende delen van Nederland is het na de 1e snede nog steeds droog. Wat betekent dat voor de eiwitbenutting voor het groeiseizoen 2019? En hoe speel je daar als ondernemer op in?

Bepaal eiwitbehoefte van veestapel
Biologische landbouw wint meer terrein 20 mei 2019 Biologische landbouw wint meer terrein Bericht De biologische landbouwsector is in 2018 verder in omvang toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10 procent en het areaal biologische landbouw steeg met 3 procent naar ruim 58.000 hectare. De biologische landbouw neemt al een aantal jaren toe. Biologische landbouw wint meer terrein
Voerhygiëne is enorm belangrijk voor ons bedrijf 17 mei 2019 Voerhygiëne is enorm belangrijk voor ons bedrijf Bericht Coating zorgt ervoor dat het voer frisser blijft, waardoor de voeropname hoger is en de koeien beter vreten. Het is de investering meer dan waard. We hadden het graag 10 jaar eerder gedaan. Voerhygiëne is enorm belangrijk voor ons bedrijf
Goede tarweoogst houdt beschikbaarheid hoog 15 mei 2019 Goede tarweoogst houdt beschikbaarheid hoog Bericht De vraag naar tarwe blijft komend seizoen (2019/20) op niveau. De menselijke consumptie van tarwe en de vraag vanuit de diervoedingsindustrie groeien met zo’n 2% op jaarbasis. De tarweoogst neemt echter met 4% toe. Het verschil in groeitempo tussen vraag en aanbod zorgt ervoor dat de mondiale voorraden met bijna 4% stijgen. Mondiaal blijft de beschikbaarheid van tarwe daarmee goed en dat zorgt voor prijsdruk. Maar ook de richting van de dollar heeft invloed op de tarweprijs. Goede tarweoogst houdt beschikbaarheid hoog
LTO: Het huidige geurbeleid is niet houdbaar 7 mei 2019 LTO: Het huidige geurbeleid is niet houdbaar Bericht Voor de veehouderij is geur een belangrijk onderwerp. Overlast van geur wordt steeds minder geaccepteerd. Om de overlast in de toekomst te beperken, staat het terugdringen van de geuremissies op de agenda van de veehouderijsectoren. Voor de intensieve veehouderij bepaalt de geurregelgeving voor een substantieel deel de mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling. Gemeenten hebben veel ruimte om hun eigen geurbeleid vast te stellen. Soms is voor een gemeente één overlast gevende casus al aanleiding om de normen zwaar aan te scherpen. De veehouders die geen overlast veroorzaken hebben dan last van collega’s die dat wel doen. LTO: Het huidige geurbeleid is niet houdbaar
Voorverkoop campagne perspulp gestart 6 mei 2019 Voorverkoop campagne perspulp gestart Bericht Maandag 6 mei, start de voorverkoop voor perspulp en Cigarant, de prijsnotering is bekend gemaakt. Perspulp bevat 100 % natuurlijke voedingsstoffen afkomstig uit suikerbieten, hoofdzakelijk in de regio geteeld. Voorverkoop campagne perspulp gestart
Drie tips voor een optimaal gemengd rantsoen 3 mei 2019 Drie tips voor een optimaal gemengd rantsoen Bericht De dichtheid van de kuil en het drogestofpercentage hebben grote invloed op het voermengproces. Hoe stemt u het mengproces goed af op de eigenschappen van uw kuil? Drie tips voor een optimaal gemengd rantsoen
Hopen dat het kwartje een keer valt 2 mei 2019 Hopen dat het kwartje een keer valt Column Melkveebedrijf.nl kreeg een column toegezonden met als onderwerp: 'Waarom wordt telkens weer een negatief verhaal over onze boeren geschreven?' Lees hier de column!  Hopen dat het kwartje een keer valt
Vanf nu ook stalboekje voor schapenhouderij besch 26 apr 2019 Vanaf nu ook stalboekje voor schapenhouderij beschikbaar Bericht Kruiden en andere natuurlijke producten kun je gebruiken om vee gezond te houden. Het onlangs verschenen stalboekje voor schapen helpt schapenhouders bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten.  Vanaf nu ook stalboekje voor schapenhouderij beschikbaar
Stalomvang zegt niets over dierenwelzijn 25 apr 2019 Stalomvang zegt niets over dierenwelzijn Bericht De omvang van een stal heeft geen negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn dan wel milieu. Het gaat hierbij om hypermoderne bedrijven waar de nieuwste technieken zijn toegepast en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Deze bedrijven worden zelden getroffen door een stalbrand omdat ze al voldoen aan de meest recente bouweisen. Stalomvang zegt niets over dierenwelzijn
Geen relatie tussen pesticiden in mest en de afnam 24 apr 2019 Geen relatie tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels Bericht Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft middels een brief aan de Tweede Kamer antwoorden over gestelde vragen met betrekking tot de relatie tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels in Nederland. Geen relatie tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels
Vicon introduceert de Vicon Andex 1304 nu ook met 23 apr 2019 Vicon introduceert de Vicon Andex 1304 nu ook met Isobus Bericht Vicon introduceert de Vicon Andex 1304 PRO met nieuwe functionaliteiten, zoals ISOBUS bediening en meer. Met de komst van de Andex 1304 PRO biedt Vicon nu maar liefst vier type 4-rotor harken in een werkbreedtesegment van 9.5 tot 15m, passend bij elk type (melk)veehouder of loonwerker. Vicon introduceert de Vicon Andex 1304 nu ook met Isobus
Voergroep Zuid realiseert stabiel bedrijfsresultaa 23 apr 2019 Voergroep Zuid realiseert stabiel bedrijfsresultaat in een lastige markt Bericht

Coöperatie Voergroep Zuid kan terugkijken op een jaar waarin de fundamenten van de onderneming zijn versterkt maar waarvan de effecten nog niet direct zichtbaar zijn in de resultaten. De geconsolideerde netto-omzet daalde van 235,9 miljoen naar € 213,0 miljoen, met name door lagere verkoopprijzen bij Voer & Grondstoffen.

Voergroep Zuid realiseert stabiel bedrijfsresultaat in een lastige markt

Melkveebedrijf onderzocht:

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem

De bodem is een belangrijke buffer tegen de klimaatverandering. 1 ton stabiele koolstof in de bodem stemt overeen met 3,7 ton CO2 uit de lucht. 

Lees het artikel >

Agenda

21 & 29 mei 2019 Open dagen weidegangOpen dagen weidegang
31 mei 2019 Campina Open Boerderijdagen bij Mts. Boer- de ReusCampina Open Boerderijdagen bij Mts. Boer- de Reus
7 juni 2019 Open dag Melkveebedrijf StortelersOpen dag Melkveebedrijf Stortelers
11 juni 2019 Open dag Deeltijd Aeres Hogeschool DrontenOpen dag Deeltijd Aeres Hogeschool Dronten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies