Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot 2029 in op 36,00 euro per 100 kg melk.