Ten zuiden van Hommerts is de muizenschade in detail te zien. Hier valt op dat sommige percelen veel schade hebben, maar naastgelegen percelen vrijwel niet. De groene, niet-aangetaste percelen zijn onder water gezet door boeren om de muizenplaag te bestrijden, ook wel inundatie genoemd. “Dit lijkt zeer effectief”, zegt Roerink. “De gangenstelsels komen onder water te staan en de muizen vluchten naar het oppervlakte, waar ze opgewacht worden door meeuwen. Maar zodra het ondergelopen veld is opgedroogd, gaan de muizen weer terug. Een gezamenlijke aanpak op gebiedsniveau kan een langduriger resultaat opleveren”, oppert Roerink. “De muizenplaag lijkt eens in de paar jaar een nieuwe werkelijkheid voor deze boeren.”

Bron: WUR