Labels

Boerproeverij-boxen tegen voedselverspilling 17 jun 2020 Boerproeverij-boxen gelanceerd tegen voedselverspilling Bericht Nederlandse veehouders die leveren aan de horeca, zien de vraag naar hun producten door de Covid-19 pandemie drastisch dalen. Trouw Nutrition introduceert hierom de Boerproeverij-boxen: kwaliteitsproducten direct van de boerderij op de BBQ of bij de borrel. Boerproeverij-boxen gelanceerd tegen voedselverspilling
Drenthe gaat wolvenschade voorkomen 17 jun 2020 Drenthe gaat wolvenschade voorkomen Bericht Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Drenthe gaat wolvenschade voorkomen
Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO 17 jun 2020 Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO Bericht Op de site van RVO is de nieuwste handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) gepubliceerd. De melkveehouder kan BEX gebruiken om af te wijken van de forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Nieuwe handreiking BEX gepubliceerd bij RVO
KOMO betonproducten voor handelsprijzen 17 jun 2020 KOMO betonproducten voor handelsprijzen Bericht De keer- en silowanden van Zwaagstra mochten al langer het KOMO-keurmerk dragen; na meerdere succesvolle audits mag Zwaagstra het KOMO-keurmerk sinds begin 2020 voor alle standaardproducten voeren. KOMO betonproducten voor handelsprijzen
AmaTron Twin display-uitbreiding voor AmaTron 4 16 jun 2020 AmaTron Twin display-uitbreiding voor AmaTron 4 Bericht Veel functies van een machine worden bediend via een bedieningsterminal. Gebruikers moeten vaak wisselen tussen verschillende interfaces, zoals het werkmenu of de kaartweergave. Met de nieuwe Twin-app maakt AMAZONE schermuitbreiding mogelijk. AmaTron Twin display-uitbreiding voor AmaTron 4
Verhelst maakt water uit mest 16 jun 2020 Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest Bericht Familie Verhelst uit West-Vlaanderen zet haar schouders onder een nieuw project om varkens- en rundermest om te zetten in irrigatiewater. Ze bouwden hiervoor een installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen. Handig voor periodes van extreme droogte. Nieuwe installatie maakt water uit dierlijke mest
Rol verdringingsreeks bij groot neerslagtekort 16 jun 2020 Rol verdringingsreeks bij groot neerslagtekort Bericht De (extreme) regenval van afgelopen dagen brengt enige verlichting op de droge akkers en weilanden. Voor het derde jaar op rij dreigt er een zomer met grote neerslagtekort. De ‘verdringingsreeks’ speelt een belangrijke rol in de verdeling van water. Rol verdringingsreeks bij groot neerslagtekort
Supertank op maat 16 jun 2020 Supertank op maat Vakblad de Loonwerker - mei 2020 De werkplaats van Abemec in Veghel biedt een paar weken onderdak aan de indrukwekkende Joskin X-trm2 2000 DXT. De ‘supertank’ gaat rijden op de Brabantse akkers rondom De Zandpeel, het landbouwbedrijf van Erik Geene in Landhorst. Supertank op maat
Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverle 15 jun 2020 Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd Bericht Rekentool Aerius Calculator is wetenschappelijk gezien niet geschikt voor de vergunningverlening voor stikstofemissie. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. De modellen moeten gelijkwaardiger, robuuster en transparanter. Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd
Meer #verspillingsvrij door goed om te gaan met ho 15 jun 2020 Meer #verspillingsvrij door goed om te gaan met houdbaarheidsdatums Bericht Bijna de helft van de Nederlanders kent het verschil tussen Ten minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT). Goed omgaan met houdbaarheidsdatums kan voedselverspilling voorkomen. Meer #verspillingsvrij door goed om te gaan met houdbaarheidsdatums
Meer ruimte voor klimaat en koe in melkveestal 15 jun 2020 Meer ruimte voor klimaat en koe in melkveestal Bericht Toekomstige stallen zullen naar verwachting beter aansluiten bij het natuurlijk gedrag van koeien, klimaatbeheersing, beperken van emissies, hergebruik van afval, kwaliteit van mest en kapitaalefficiëntie. Meer ruimte voor klimaat en koe in melkveestal
Evers introduceert bemesten en schoffelen van mais 15 jun 2020 Evers introduceert bemesten en schoffelen van maisland in één werkgang Bericht De unieke schoffel-bemester brengt de mest zowel links als rechts van de rij. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde. Het mengen van de aarde met mest zorgt ervoor dat verbranding van de maisplant door sterk geconcentreerde meststoffen voorkomen wordt.  Evers introduceert bemesten en schoffelen van maisland in één werkgang
Aanmelden voor ‘Meer eten uit de Korte Keten’ 12 jun 2020 Aanmelden voor ‘Meer eten uit de Korte Keten’ Bericht De Taskforce Korte Keten bundelt kennis, inzichten, data en ervaringen en organiseert dinsdag 16 juni het online programma ‘Meer eten uit de Korte Keten’. Geïnteresseerden in de toekomst van korte voedselketens kunnen zich nu digitaal aanmelden. Aanmelden voor ‘Meer eten uit de Korte Keten’
Antibioticumgebruik in dierhouderij neemt af 12 jun 2020 Antibioticumgebruik in dierhouderij neemt verder af Bericht De Autoriteit Diergeneesmiddelen meldt dat het gebruik van antibiotica in de kalver-, varkens-, rundvee- en vleeskuikensector ten opzichte van 2018 is gedaald. Zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de SDa over de ontwikkelingen van antibiotacagebruik. Antibioticumgebruik in dierhouderij neemt verder af
24-jarige zet stap vooruit op kalvergezondheid 12 jun 2020 24-jarige zet stap vooruit op gebied van kalvergezondheid Bericht Adviseur Sven de Louw neemt problemen binnen de kalveropfok onder de loep op locatie bij melkveehouders. Zoals ook bij de familie van Strien in Dussen, met het advies van Sven de Louw heeft de familie het kalversterftepercentage weten te verminderen van 25% naar ongeveer 5%. 24-jarige zet stap vooruit op gebied van kalvergezondheid

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies