Labels

Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weide 8 apr 2020 Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weidevogels Bericht Het onderzoek- en praktijkbedrijf voor de melkveehouderij Dairy Campus biedt niet alleen ruimte voor koeien en onderzoek, maar biedt ook ruimte voor weidevogels. De plas-dras is ook dit voorjaar weer geactiveerd op de percelen nabij Dairy Campus. Dit levert een paradijsje op voor de kieviten en andere weidevogels. Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weidevogels
LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweide 13 mrt 2020 LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt Bericht Claimclub Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de spoedprocedure tegen de provincie Overijssel ingetrokken. Dinsdag nog bepleitte de club dat boeren een vergunning moeten hebben voor het in de wei laten lopen van koeien. Ook voor het uitrijden van mest zou een vergunning nodig zijn. LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt
Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzij 2 mrt 2020 Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzijde Vakblad De Loonwerker- januari 2020 Bomech uit het Nederlandse Albergen, fabrikant van sleepvoetbemesters, heeft een nieuwe exactverdeler ontwikkeld. Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzijde
Plaatsspecifiek bekalken van grasland 27 feb 2020 Plaatsspecifiek bekalken van grasland Bericht Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren.  Plaatsspecifiek bekalken van grasland
Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling n 26 feb 2020 Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw Bericht Uit het onderzoek ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam, blijkt dat boeren best in natuurinclusieve landbouw willen investeren. Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw
Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaar 21 feb 2020 Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak Bericht

Voor het eerst in Nederland zijn grasmengsels voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor melkveehouders voortaan eenvoudiger om meer rendement uit ruwvoer te halen door te sturen op melkproductie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak
Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en 31 jan 2020 Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten Bericht De provincie Drenthe heeft in afstemming met de andere elf provincies en met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om verzet in te dienen tegen de zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten
Friesland wil duidelijkheid over plichten beweiden 29 jan 2020 Friesland wil duidelijkheid over plichten beweiden en bemesten Bericht Provincie Fryslân is teleurgesteld in de maatregelen, die de overheid voor hogen heeft om de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden te verlagen. Zo is nog niet bekend wat het kabinet voor ogen heeft met de vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Terwijl de beleidsregels op 1 februari in werking treden. Friesland wil duidelijkheid over plichten beweiden en bemesten
VKO actief aan de slag met nitraatmetingen 21 jan 2020 VKO actief aan de slag met nitraatmetingen Bericht “Je kunt beter zelf meten dan wachten totdat iemand anders het doet”. Aan het woord is melkveehouder en VKO-deelnemer Willy Westenenk uit Raalte. VKO actief aan de slag met nitraatmetingen
Aanpak steenmarter in weidevogelgebied succesvol 19 dec 2019 Aanpak steenmarter in weidevogelgebied succesvol Bericht Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar rondom Aldeboarn steenmarters gevangen en gedood. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Aanpak steenmarter in weidevogelgebied succesvol
Recordaantal boeren laat de koe buiten lopen 19 dec 2019 Recordaantal boeren laat de koe buiten lopen Bericht Steeds meer boeren laten hun koeien buiten lopen. Tijdens het afgelopen weideseizoen steeg het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, naar recordhoogte.  Recordaantal boeren laat de koe buiten lopen
Minder ganzenschade door bewezen aanpak 18 dec 2019 Minder ganzenschade door bewezen aanpak Bericht Schade door ganzen aan boereland is de afgelopen twee jaar afgenomen. Dat komt onder andere doordat ganzen intensiever verjaagd zijn naar foerageergebieden. Doordat de ganzen zich daar met name concentreerden, is de vraatschade buiten de foerageer-gebieden beperkt. Minder ganzenschade door bewezen aanpak
Boeren meten water in veenweidegebied 18 dec 2019 Boeren meten water in veenweidegebied Bericht Om meer inzicht te krijgen in het grondwater in het veenweidegebied, draagt de provincie ruim 330.000 euro bij aan het project Boeren meten Water. Boeren, provincie en het waterschap hopen hiermee meer inzicht te krijgen in het verloop van grondwaterstanden in het Veenweidegebied Boeren meten water in veenweidegebied
Stikstofoplossing: Meer beweiden, minder eiwit en 20 nov 2019 Stikstofoplossing: Meer beweiden, minder eiwit en verdunde mest Bericht Het collectief van landbouwpartijen heeft woensdagmiddag in Den Haag zelf een pakket met maatregelen aan landbouwminister Carola Schouten overhandigd om de stikstofimpasse te doorbreken. Voor de melkveehouderij stellen de partijen voor meer koeien te beweiden, het eiwit in het rantsoen te verlagen en water aan mest toe te voegen bij het uitrijden. Stikstofoplossing: Meer beweiden, minder eiwit en verdunde mest
Beter leven keurmerk groeit 22 okt 2019 Beter leven keurmerk groeit Bericht Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming blijft groeien. De Dierenbescherming verwacht in 2020 uit te komen op 40 miljoen dieren die per jaar volgens de criteria van het keurmerk worden gehouden.  Beter leven keurmerk groeit

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies