Labels

Subsidieregeling Bio- en bodemdiversiteit 2 jul 2020 Subsidieregeling Bio- en bodemdiversiteit Bericht Initiatiefnemers met ideeën om de biodiversiteit in Fryslân te verbeteren, kunnen van 17 augustus tot en met 30 september 2020 subsidie aanvragen. Hiermee wil de provincie de rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân stimuleren. In totaal is er €240.000,- beschikbaar. Subsidieregeling Bio- en bodemdiversiteit
Kruiden in de veehouderij: voedermiddel of additie 29 jun 2020 Kruiden in de veehouderij: voedermiddel of additief Bericht Om te werken aan een gezonde veehouderij kun je kruiden inzetten. Zo kun je bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica beperken. Er is echter wel onduidelijkheid over de status van die kruiden.  Kruiden in de veehouderij: voedermiddel of additief
Voorweiden beter voor weidevogels 29 jun 2020 Voorweiden beter voor weidevogels Bericht Weidevogels zijn gebaat bij uitgestelde maaidatums. Maar op rijkere gronden kan het gras dan te hoog en te dicht worden voor weidevogelkuikens. Voorweiden beter voor weidevogels
Provincies bevestigen: koeien in de wei blijft def 16 apr 2020 Provincies bevestigen: koeien in de wei blijft definitief vergunningsvrij Bericht Boeren kunnen met een gerust hart hun dieren laten grazen in de wei. Volgens de provincies is het beweiden al onderdeel van de huidige vergunning voor stalemissies en zijn extra vergunningen daarom niet nodig. Voor boeren en tuinders betekent dat een einde aan maandenlange onzekerheid. Provincies bevestigen: koeien in de wei blijft definitief vergunningsvrij
PODCAST: Waar moet u nu op letten in het grasland? 15 apr 2020 PODCAST: Waar moet u nu op letten in het grasland? Bericht

Melkveehouderij- en graslandspecialist van Yara Benelus, Theo Courtz, bespreekt de actuele stand van zaken rondom graslandbeheer. Dit keer komen de droogte en de voor en nadelen van ureum aan bod. Beluister de podcast! 

Yara PODCAST: Waar moet u nu op letten in het grasland?
Provincie aan de slag met actieplan weidevogels 14 apr 2020 Provincie aan de slag met actieplan weidevogels Bericht De populatie weidevogels in Noord-Holland neemt al decennialang af. Om deze afname te stoppen heeft de provincie een tien-stappenplan opgesteld: het actieplan weidevogels. Provincie aan de slag met actieplan weidevogels
Koeien relatief gemakkelijk te weiden 10 apr 2020 Koeien relatief gemakkelijk te weiden Bericht

De kans bestaat dat het belang van een goede afrastering wordt onderschat. Begrijpelijk, maar niet ok! Uw vee moet veilig achter de afrastering staan. Daarvoor is het belangrijk de spanning te meten op 3 punten. 

Koeien relatief gemakkelijk te weiden
Ruben Wegman benoemd tot commissaris van de Konink 9 apr 2020 Ruben Wegman benoemd tot commissaris van de Koninklijke Barenbrug Groep Bericht Per 1 april 2020 is de heer Ruben Wegman toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Barenbrug Groep. In deze functie volgt hij JanWillem Breukink op, waarmee de Raad van Commissarissen weer compleet is. Ruben Wegman benoemd tot commissaris van de Koninklijke Barenbrug Groep
Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weide 8 apr 2020 Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weidevogels Bericht Het onderzoek- en praktijkbedrijf voor de melkveehouderij Dairy Campus biedt niet alleen ruimte voor koeien en onderzoek, maar biedt ook ruimte voor weidevogels. De plas-dras is ook dit voorjaar weer geactiveerd op de percelen nabij Dairy Campus. Dit levert een paradijsje op voor de kieviten en andere weidevogels. Plas-dras op Dairy Campus: Paradijs voor weidevogels
LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweide 13 mrt 2020 LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt Bericht Claimclub Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de spoedprocedure tegen de provincie Overijssel ingetrokken. Dinsdag nog bepleitte de club dat boeren een vergunning moeten hebben voor het in de wei laten lopen van koeien. Ook voor het uitrijden van mest zou een vergunning nodig zijn. LTO Noord blij dat MOB spoedprocedure over beweiden en bemesten intrekt
Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzij 2 mrt 2020 Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzijde Vakblad De Loonwerker- januari 2020 Bomech uit het Nederlandse Albergen, fabrikant van sleepvoetbemesters, heeft een nieuwe exactverdeler ontwikkeld. Alrena exactverdeler: Verschil zit in de binnenzijde
Plaatsspecifiek bekalken van grasland 27 feb 2020 Plaatsspecifiek bekalken van grasland Bericht Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren.  Plaatsspecifiek bekalken van grasland
Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling n 26 feb 2020 Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw Bericht Uit het onderzoek ‘Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam, blijkt dat boeren best in natuurinclusieve landbouw willen investeren. Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw
Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaar 21 feb 2020 Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak Bericht

Voor het eerst in Nederland zijn grasmengsels voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor melkveehouders voortaan eenvoudiger om meer rendement uit ruwvoer te halen door te sturen op melkproductie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak
Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en 31 jan 2020 Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten Bericht De provincie Drenthe heeft in afstemming met de andere elf provincies en met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om verzet in te dienen tegen de zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. Verzet tegen uitspraak Rechtbank over beweiden en bemesten

Agenda

1 april 2020 Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van VeeJaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee
2 t/m 4 september 2020 Landbouwvakdagen HilvarenbeekLandbouwvakdagen Hilvarenbeek
27, 28 en 29 oktober 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen HardenbergRundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
24, 25 en 26 november 2020 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen GorinchemRundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies