“De vraag is er, maar telers missen economische ondersteuning”

Kansen liggen er voor het oprapen in de eiwitteelt. Maar er zijn ook hindernissen die telers dienen te nemen. Verschillende organisaties proberen wegen aan te leggen naar eiwitteelt in de praktijk. Om de huidige stand van zaken te bespreken kwamen telers, kennishouders en geïnteresseerden samen in Ens. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Stimuland, Vertify en LTO Noord. “Vooral de marktvraag zal bepalend zijn.”